Kimdir

Sipahi-zade Mehmed İbn-i Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Sipahi-zade Mehmed İbn-i Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılar sınıfından, ilim sahibi bir zat olup Bursalıdır. Usulü üzere memleketi ulemasından, okunması gerekli olan nüshaları (ilim kitablarını) tamamladıktan sonra bazı medreselerde ders okutup 992 (1584) tarihinde Bağdad ve 997 (1589) senesinde de İzmir Kadılığında bulunmuştur.

Zikredilen tarihte İzmir’de vefat etmiştir: 997 (1589).

Üç dilde şiir ve nesir yazmağa kadir olduğuna çeşitli eserleri adil şahiddir. Yazdığı eserler basılmamış olup başlıcaları aşağıdadır:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.