Ana Sayfa Kimdir Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Silahtar Fındıklılı Mehmed Ağa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Enderun mektebinden me’zun olan bu zat iyi görür, doğru yazar bir tarihçi olup takdir ettiği Katib Çelebi’nin (Fezleke) ismindeki Osmanlı Tarihine yazdığı zeyli birçok bakımdan kıymetli bir eserdir. işbu eserin mühim ve mufassal kısımları aşağıdadır:

Fazil Ahmed Paşa’nın Girid Seferi, Karamustafapaşa’nın Viyana Seferi, Sultan Dördüncü Mehmed’in hususi hayatı, Sultan Üçüncü Süleyman’ın ahlak ve tabiatı, Fazıl Mustafa Paşa’nın icraatı, Sultan Üçüncü Ahmed’in idaresi, Zülfikar Efendi’nin Viyana Murahhaslığı.

Kitabın hey’et-i umumiyesi 1065 (1655) den Sultan İkinci Ahmed’in tahta çıkışına kadardır. Kitabın  tertibi yıl itibariyledir. 1139 (1779) tarihinde emekli olarak vefat edip Ayaspaşa mezaristanının Gümüşsuyu Hastahanesi tarafına defn edildi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.