Şeyh Sadi-i Şirazi’den Aşka Dair Felsefik ve Anlamlı Sözler

 • Aşk ile korku, şişe ile taşa benzer.
 • Elemden korkana aşk kederi helal değildir.
 • Sevgili nerdeyse gönül hoşluğu orda.
 • Aşkın gamdan başka ne hüneri var?
 • Aşk gamı ancak bir hikâyecik.
 • Aşkla sinirlilik bir arada yürümez.
 • Ayrılık günlerini kim ömürden sayar ki.
 • Âşıkların işi, yüceliklerdir, yücedir.
 • Aşk değil kapıdan, padişah yasağından bile korkmaz.
 • Özlemek, bıkmış olmaktan iyidir.
 • Dünyada zahmetsiz aşk müyesser olmuyor.
 • Aşk beni yakar, kül eder, toprak eder diye korkma. Aşk seni helak ederse ebedi olursun.
 • Gönlüm yârin sevgisiyle o kadar dolu ki oraya kin sığmaz.
 • Aşk devletinin sayesinde ihtiyar bile olsam yine bahtım genç.
 • Bu dönen kubbede aşk sözünün sesinden daha hoş bir yâdigar kaldığını görmedim.
 • Ancak seni sevmekle kıymetlenirim, Aşkından mahrum olsam hayvanlaşırım.
 • filozof-4/sadi sirazi” 145″ 202″

 • Aşk yolunda yakınlık, uzaklık konağı yoktur.
 • Gül yanımda, şarap elimde, sevgili muradımca bana yâr. Cihan sultanı bile böyle bir günüme köle olur.
 • Aşk sahrasının yokuşu da tuzak, inişi de.
 • Güzellerde vefa yoktur. Güzelden vefa ummayın sakın.
 • Aşka karşı aklın hükmü yoktur. Akıl daima aşka yenilegelmiştir.
 • Aşk ateş, öğüt yeldir. Yel ateşi alevlendirir.
 • Aşka ne zaman gönül verirsen o zamanın hoş bir andır.
 • Gönlün sevdiği her şeyi göz güzel görür.
 • Aşkı meydana getiren, gizli ve lâtif bir şeydir.
 • Aşk derdi, öyle bir dert ki ilacına ne kadar çalışılırsa o kadar beter olur.
 • Aşk eşiği yücedir.
 • Aşk yolu bir yoldur ki ne ucu var, ne kıyısı. O yolda can vermeden başka hiçbir çare bulunmaz.
 • Aşk bilgisi deftere sığmaz.

Şeyh Sâdi-i Şirâzi Sözleri
Mevlâna Celâleddin Sözleri Aşk ve Sevgiye Dair -1
Mevlâna Celâleddin Sözleri Aşk ve Sevgiye Dair -2