Ana Sayfa Kimdir Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şevki Paşa (Rusçuklu Mustafa Şevki Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Harbiye Mektebinden (erkan-ı harb)lıkla me’zun zabitlerin zekilerinden olup Rusçukludur. Me’zuniyetten sonra uzun müddet Askeri mekteblerde muallimlikte ve ömrünün sonlarında Kosova’da askeri kıtalarda bulunarak 1331 (1915) senesinde İstanbul’a avdetini müteakip irtihal ederek Topkapı dışına defn edilmiştir. Benim 1300 (1884) senesinde me’­zun olduğum sınıfımızın birincisi ahlaklı bir zattı.

Basılmış eserleri: (İstikşafat-i Askeriye), (Malzeme-i inşaiye), (Ameli ilmu’l-Arz), (Mükemmel Topografya), (Askeri şömen-döfer) ve sairedir. Bir de «istikşaf» haritasını almağa mahsus «Sehlu’l-isti’mal (kolay kullanışlı) plançet» aleti icad etmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.