Kimdir

Şevket Mustafa Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şevket Mustafa Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Arabkirli olup erkan-ı harbiye generallerindendir. 1307 (1891) tarihinde beşinci ordu kumandanı iken Şam’da vefat etmiştir. İffet ve fazilet sahibi bir zattı.

Eserleri:

Üç cildden ibaret (Tarih-i Harb) ile (Fenn-i Harb) ve ahlaka taalluk eden üç cüzden ibaret (Bürhan-ı Hakikat) adlı eserlerdir ki üçü de basılmıştır. (Bürhan-ı Hakikat) vaktiyle ilk mekteblerimizde okunan (Risale-i Ahlak) adlı kitabtan daha mufassal ve daha muhakemeli bir tarzda yazılmış olup bilhassa rüşdiye (orta) mektebleri talebeleri için istifade edilecek eserlerdendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.