Serahsi Kimdir, Hayatı, Kısaca, Özet

0
69

Serahsî. Karahanlılar devri Hanefî mezhebi büyük fıkıh alimlerindendir.