Ana Sayfa Kimdir Selanikli Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Selanikli Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Selanikli Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sipahiler katibliğinde ve «Dergah-ı Ali» mutasarrıflıklarında bulunmuştur. Hacegan sınıfından olup güzel hareketleri ile bilinirdi. 971 (1563) senesinden 1008 (1600) tarihine kadar geçen olayları hikaye edip lisanı açık olan ve bir cildden ibaret, faydalı ve basılmış bir tarihi vardır ki (Naima) bunun zeyli durumunda olduğundan diğer cildinin basılmasına ihtiyaç görülmediğini kitabı basan zikrediyor. Basılmamış kısmı vardır.

Rumeli Yenişehir’inde Gelenbevi merhumun kabrinin kuzey yönünde medfun olduğu ve fakat mezar taşının sonradan kırıldığı rivayet edilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.