Ana Sayfa Kimdir Şehri-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şehri-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şehri-zade Mehmed Said Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi alimlerden olup tahsilini memleketi olan İstanbul’da yapmıştır. Tahsilini bitirdikten sonra kalem «Katiplik» gibi me’muriyetlerde bulunmuş ve 1178 (1768) tarihinde vefat etmiştir. Katib Çelebi’nin mukallidi, araştırıcı bir tarihçidir. Şiire olan kabiliyeti oldukça iyidir.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.