Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Sargon Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

Sargon Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

0

SARGON I ( ? – İÖ 2284) Akad kralı. Mezopotamya’da Sami kökenli ilk hanedanın kurucusudur.

Doğum yılı bilinmemektedir. Söylenceye göre Fırat üzerindeki Saffron (Azupiran) kentinde doğdu, Akad’da öldü. Yaşamı üzerine bilgiler çok azdır ve bunlar kendisinden sonra ortaya çıkan Mezopotamya efsanelerinden kaynaklanır. Kuzey Mezopotamya’daki Sami kökenli halkın önderi olan Sargon, Mezopotamya’nın yönetimini ellerinde tutan Sümerler’e karşı savaş açtı. Uruk (Erech) kralı olan ve bir kentler birliğinin başında bulunan Lugalzaggisi’yi yenilgiye uğrattı. Buna karşın Güney Mezopotamya’daki Sümer kentleri Sargon’un egemenliğini kabul etmediler. Sargon, Ur kentine saldırarak, Ur’u yıktı. E-Ninmar ve Lagaş kentlerini kendisine bağladı. Direnen Umma kentinin de düşmesiyle Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgeyi denetimi altına aldı.

Sargon’un ikinci seferi, Dicle Irmağı’nın doğusundaki bölgeler ve Elam üzerine oldu. Elam’m başkenti Susa’yı ele geçirerek bu ülkeyi de egemenliği altına aldı. İÖ 2337 dolaylarında, Batı bölgeleri (Amurru) üzerine sefere çıktı. Gümüş Dağian’na (Toros Dağları) ve Sedir ormanlarına (Cebel-i Lübnan) ulaştı. Akdeniz’e dek uzanan bütün bu bölgeleri denetimi altına aldı. Orta Anadolu’ya ve Kıbrıs’a kadar gittiği yolunda söylentiler de vardır. Sargon, Batı seferinden döndükten sonra, Akad kentini kurdu ve imparatorluğunun başkenti yaptı. İÖ 2329 dolaylarında bir kez daha Batı seferine çıkarak, Kuzey Suriye üzerindeki denetimini sağlamlaştırmaya çalıştı. Lübnan ormanlarına, Toroslar’daki gümüş madenlerine giden yolları denetiminde tutan Suriye’ye egemen olmak Akad İmparatorluğu için yaşamsal önem taşımaktaydı.

Sargon’un son yıllarında imparatorluğun otuz kadar valisi ayaklandı. Ayaklanmacılar, başkenti kuşattılar ama Sargon kuşatmayı yarmayı başardı. Bununla birlikte, öldüğü zaman Akad İmparatorluğu karışıklıklar içindeydi. Döneminde Mezopotamya’nın, dünyanın diğer yöreleriyle olan ilişkisi gelişmiş, Hindistan, Doğu Afrika, İran ve Anadolu ile ticaret bağları kurulmuş ve yaygınlaşmıştır. Sargon’un kurucusu olduğu Akad kentinin ise yeri bulunamamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi