Ana Sayfa Sosyoloji Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’iin Türk Dünyasını Kucaklayan Şiirleri

Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’iin Türk Dünyasını Kucaklayan Şiirleri

0

Maarife
Hacıyeva –
Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’ün Türk Dünyasını Kucaklayan
Şiirleri

…Âşık Kemalî Bülbül’ün; Türkiye sevdasının
yanı sıra bütün Türk dünyasını kucaklayan, Türk dünyasına olan sevgisini dile
getiren şiirlerini bir araya getirip incelemeye gayret ettik…

“Kemalî Bülbül der ben Turancıyım

O hiçler yolcudur, bense hancıyım…”

Hacıyeva, Maarife. (2015), “Samsunlu Aşık Kemalî Bülbül’ün Türk
Dünyasını Kucaklayan Şiirleri
,” Geçmişten
Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri
, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi
Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 1121-1127), Samsun