Ana Sayfa Sosyoloji Samsun Yöresi Coğrafya Araştırmaları

Samsun Yöresi Coğrafya Araştırmaları

0

Cevdet
Yılmaz –
Samsun Yöresi Coğrafya Araştırmaları

İnsanın bulunduğu mekândan
yararlanası ve onu kendi kontrolü altına alması ise ancak o yeri en iyi şekilde
tanıması ile mümkündür. Bir yerin veya bölgenin kalkınması ve orada bulunan
insanların refah düzeyinin yükselmesi buna bağlıdır.

Samsun ve yakın çevresi, ülkemizde bilimsel araştırmalar
bakımından uzun süre ihmal edilmiş bir yöredir. 19 Mayıs Üniversitesinin kurulması
ve özelikle 1990’lı yıllardan itibaren yeterli akademik kadrolara kavuşması
sonucu yapılan çalışma sayısı da artmaya başlamıştır (s. 399).

2007 yılı başları itibarıyla, Cumhuriyet
döneminde Samsun yöresi ile .ilgili olarak (tespit edebildiğimiz kadarıyla) 7
doktora ve 17 yüksek lisans tezi, 5 kitap, 60 makale, 7 bildiri yayınlanmıştır.
Aşağıda Samsun ve yakın çevresi ile ilgili olarak coğrafyacılar tarafından
yapılmış ve Türk coğrafya literatüründe yer alan bu çalışmaların, başlıca
özellikleri, isimleri ve yer aldıkları kaynaklar yazarların soyadına göre
alfabetik sırayla verilmiştir.

Yılmaz, Cevdet. (2007), “Samsun Yöresi Coğrafya Araştırmaları,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 397-410),
Samsun