Samsun Basın Tarihinden Bir Kesit “Haber Gazetesi”

0
43

Önder
Duman –
Samsun Basın Tarihinden Bir Kesit: “Haber Gazetesi”

Samsun’da yayımlandığı bilinen ilk gazete II.
Meşrutiyet’in hemen ertesinde, 15 Ağustos 1908’de Avni-zâde Cemil Bey
tarafından çıkarılan Aks-ı Sadâ (Anadolu Sesleri)dır. Bundan başka tespit
edebildiğimiz kadarıyla 1908-1925 yılları arasında Samsun, Bafra ve Çarşamba’da
yayımlanan gazete ve mecmua sayısı 33’dür. Bu sayısal çokluktan da anlaşılacağı
üzere II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve onu takip eden Cumhuriyet’in ilk
yıllarında Samsun’da oldukça canlı bir basın hayatı mevcuttur (s. 368).

Duman, Önder. (2006), “Samsun Basın
Tarihinden Bir Kesit: Haber Gazetesi,” Geçmişten
Geleceğe Samsun
, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 1, (s. 367-384), Samsun