Ana Sayfa Tarih Dinler Tarihi Şamanizm Nedir, Şamanizm İnancı Hakkında Bilgi

Şamanizm Nedir, Şamanizm İnancı Hakkında Bilgi

0

Şamanizm, varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.

Şamanizm bir ruh dünyasını algılayıp etkileşim kurmak ve bu aşkın enerjileri bu dünyaya kanalize etmek için bir uygulayıcının değişmiş bilinç durumlarına erişmesini içeren bir uygulamadır.

Bir şaman, ritüel sırasında tipik olarak bir trans devletine giren ve kehanet ve şifa uygulamaları yapan, hayırsever ve kötücül ruhların dünyasına giren ve bu dünyada nüfuz sahibi olarak kabul edilen biridir. “Şaman” kelimesi muhtemelen Kuzey Asya’nın Tungusnik Evenki dilinden kaynaklanmaktadır. Etnolinguist Juha Janhunen’e göre, Negative, Lamut, Udehe / Orochi, Nanai, Ilcha, Orok, Manchu ve Ulcha gibi “Tungusik deyimlerin tümünde bu kelime geçerlidir” ve “hiçbir şey anlamın ‘ Şaman da Proto-Tungüsükle’den türetilir “ve en azından iki bin yıl sonra uzanan kökleri olabilir. Bu terim, Rus kuvvetleri 1552’de şaman kökenli Kazan Hanlığı’nı ele geçirmesinin ardından batıya getirildi.
 
“Şamanizm” terimi, batı antropologlar tarafından, Türkler ve Moğollar’ın eski dininin dış gözlemcileri olarak, komşu Tungus ve Samoek dilindeki halkların gözlemcileri olarak ilk kez uygulanmıştır. Dünya üzerindeki daha fazla dini geleneği izledikten sonra, bazı batılı antropologlar, bu terimi, Asya, Afrika, Avustralasya’nın diğer bölgelerindeki etnik dinler ve hatta tamamen ilgisiz parçalar arasında bulunan ilgisiz dini-pratik uygulamaları tanımlamak için çok geniş anlamda kullanmaya başladılar. çünkü bu uygulamaların birbirine benzediğine inandılar.