Ana Sayfa Kimdir Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şakir Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Askeri Tıbbiye Mektebinin en muktedir, en himmetli muallimlerinden ve tıb ilminin azaların faydaları «Menafi’u’l-A’za» şubesi mutehassıslarından hazik bir zat olup İstanbulludur. Tahsilini Paris’te ikmal etmiştir. Tıbbın bilhassa azaların faydaları şubesine dair yazdığı eserleri ile Osmanlı tıb aleminde ad bırakmış ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir. 1326 (1908) tarihinde irtihal ederek Kadıköyü’nde Kuşdili’nde Mahmud Baba Kabristanına defn edildi.

Basılmış eserleri:

(Dürus-i Hayat-ı Beşer), (Ameliyathane-i Fizyoloji) ile iki büyük cild üzerine tertib edilmiş (Teşrih ve Fizyoliji Hücrevi ve Ensicevi)’dir. Bu eserin ancak on beş formasının tab’ına muvaffak olabilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.