Ana Sayfa Kimdir Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Şakir İbrahim Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tabiblerinin en zekilerinden olup Kayseri’lidir. Tıbbiye Mektebinde tahsilini ikmalden sonra bir müddet üçüncü ve yedinci ordular dairelerinde hizmet etdiği gibi bir aralık veba ve kolera hakkında Tıbbi tetkikatda bulunmak üzere memur olarak Irak’a gitmiş, Tıbbi vazifelerini ifa etmiştir. Avdetinden sonra bir müddet İstanbul’da kaldıktan sonra son Yunan meselesinde Tesalya’ya gönderilen tabibler arasında bulunup Dömeke Hastahanesi baş tabipliğinde iken 1315 (1899) senesinde eceli ile vefat ederek Catalca’da defn edildi Merhum ana dili ile beraber Arapça, Farsça ve Fransızca ‘ya hakkı ile aşina Osmanlıların faziletli tabiblerinden, gayet çalışkan bir zat idi.

Eserlerinin hemen hepsi basılmamış olarak kalmıştır ki başlıcaları:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.