Ana Sayfa Kimdir Sakıp Mehmed Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Sakıp Mehmed Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Sakıp Mehmed Efendi (Hoca) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı alim ve riyaziyecilerinden, Sinop’da medfun Seyyid Bilal Hazretlerinin neslinden olup İstanbul’ludur. Arapça ilimleri meşhur ulemadan Yasinci-zade Osman Efendi’den ve riyazi ilimleri de merhum Gelenbevi’den okumuştur. 1228 (1813) tarihinde vefat ederek Hazret-i Halid civarında Şeyhü’l-İslam Hoca Saadeddin Efendi’nin medfun bulunduğu dergahın yol kenarında biraderzadesi Yakup Efendi’nin yanına defn edildi. Mühendishane kulesine konan büyük saat kendi elinin maharetidir. Mühendishanenin parmakla gösterilen muallimlerinden idi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.