Ana Sayfa Sosyoloji Sahada Folklor Derleme Metotları

Sahada Folklor Derleme Metotları

0

Kenneth
S. Goldstein –
Sahada Folklor Derleme Metotları

Genellikle bir işin en zor kısmı
başlangıcıdır.

Bu, uzak bir seyahat için limandan ayrılan
bir gemiye benzer. Başlangıçta yön tayininde küçük bir hata yüzünden gemi ne
kadar sağlam ve kaptan ne kadar becerikli olursa olsun, varılacak yere
ulaşamaz.

Niçin yapıldığı bilinmeden yapılan bir
derleme çoğu zaman (…) para israfından başka bir şey değildir (s. 13).

Sahadan elde edilen veri işlenirken derlemeci
hipotez kurabilir.

Hipotez kurmuşsa bunu kanıtlamak için yeniden
sahaya dönüp kanıt toplaması gerekir. Bu yapılmazsa söylenenler havada kalır.

Derlemecinin konusu takvime bağlı törenler
vs. ise, derleyici bütün bir yıl sahada kalmalıdır.

Bir derleyici kaynak kişinin kucağında
ölmesine asla meydan vermez.

(derleme
yapmak hırsıyla kaynak kişinin bütün günü işgal edilmemeli
)

Dans, şarkı vs. bütün bu gösteriler halkın
estetik zevkini anlamamızı sağlar (s. 47).

Sosyal durum belli bir olgunun etrafında
toplanan kişiler…

Mekânın durumu, kişilerin durumu (yaş,
cinsiyet vs.), statü durumları…

Sorular / biyografi / ailenin tarihi / unvan
ve nişanlar…

Goldstein,  Kenneth S. (1983), Sahada Folklor Derleme Metotları, Çev. Ahmet E. Uysal, Kültür
Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları, 2. Baskı, Ankara