Sağlık

Geleneksel toplumdan günümüze uzanan sosyal değişme sürecinde sağlık alanında gerçekleşen değişiklikler, -I. Illich gibi radikal eleştirel sosyologlar dışında- büyük çoğunluk tarafından olumlu görüldüğünden ‘ilerleme’ olarak değerlendirilmektedir. Tıp teknolojisindeki gelişme, genel sağlık düzeyinin iyileşmesinden çocuk sayısının ve cinsiyetinin tayinine, genetik kusurlara müdahaleden yetişkinlerin cinsel kimliğinin değiştirilmesine, hatta insan soyunun geleceğine yönelik etik tartışmalara yol açan genetik kopyalamaya kadar uzanan önemli toplumsal sonuçlar doğurmaktadır. Günümüz tıbbı, doğal bir süreç olan doğumu kontrol altına almış, organ nakli ve benzeri tekniklerle ölümü kontrol altına almaya çalışır hale gelmiştir. Tarihte toplu ölümlere yol açan bakteriel ve paraziter pek çok enfeksiyon tedavi edilebilmekte, AİDS gibi yeni ortaya çıkan bazı virütik hastalıkları tedavi edebilmek için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.
Ölümlerin görece azalmasına, yaşama beklentisinin (life expectancy) artmasına ve ortalama ömrün uzamasına yol açan bütün bu gelişmelerin etkileri, sağlık alanının ötesinde tüm toplumsal alanlara uzanmaktadır. Küçük bir örnek vermek gerekirse, şu ilacı aldığı takdirde hastalığından kurtulacağını kesinlikle bilen kimsenin, hastalık karşısında çaresi olmayan bir kimseye oranla tanrısal bir güce sığınma ihtimali çok daha düşüktür. Görüldüğü üzere sağlık alanındaki değişme, sekülerleşmeye kadar uzanan boyutlar içermektedir.