Sosyoloji Tarihi

Sağlık Psikologları Ne İş Yapar

Sağlık psikolojisi, son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren ve adından sıkça söz edi­len psikoloji alanlarından biridir. Ülkemizde 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminden sonra sağlık psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yaparak uzmanlaşan meslek grubudur. Temel çalışma alanı olarak hastalıkların önlenmesi, iyi sağlık ko­şullarının yaratılması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ya da tıbbi bir rahatsızlığa sahip kişilerin tedavi edilmesine yönelik araştırma ve uygulamalar yapar. Örneğin, sigara ile mücadele edilerek akciğer kanserini önlemeye yönelik çalışmaların ve araştırmaların yapılması ya da kronik böbrek rahatsızlığı olan bireylerin yaşadıkla­rı psikolojik sıkıntılar ve bunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmak çalışma alanları arasında sayılabilir (Trull, 2005).