Safevi Tarikatı, Kurucusu, Kısa Tarihi

Safeviyye

Safiyyüddin el-Erdebilî (ölm.1335) tarafından kurulmuş Şiî bir tarikat. Erdebiliyye de denir. Sefiyyüddin el-Erdebilî Eimme-i isnâ aşereden (oniki imam mezhebi) İmam Musâ Kâzım’ın neslindendi. Şeyh Muhammed Geylani’den inabe almıştır. Timur ile dostluğu olmuş, Timur’un Anadolu’dan aldığı esirler iltimasen onun tarafına verilmişti. Uzun Hasan’la kan akrabalığı kurmuştur. Daha sonra aynı tarîkatte yetkileri eline alan Şah İsmail tarîkati saltanata çevirdi ve Safevîler Devleti’ni kurdu. Anadolu’da Şiî propagandalara girişince Yavuz Sultan Selimle aralarında savaş çıktı. Şah İsmail Çaldıran’da tahtını ve karısını bırakarak, kaçıp kurtulabiidi (1514).