Ana Sayfa Kimdir Sabah İbrahim Sa’id eş-Şeyhli’nin Esnaf der Asr-e Abbâsî eseri hakkında bilgi

Sabah İbrahim Sa’id eş-Şeyhli’nin Esnaf der Asr-e Abbâsî eseri hakkında bilgi

0

Sabah İbrahim Sa’id eş-Şeyhli’nin Esnaf der Asr-e Abbâsî eseri hakkında bilgi: Sabah İbrahim Sa’id eş-Şeyhli tarafından kale­me alınan eserin esas adı, el-Esnaf ve’l-Mihen fi’l-‘asr-i’l-‘Abbâsîneşetuhâ ve teturhâ’dır. Hadi Âlimzâde tarafından Esnaf der Asr-e Abbâsî adıyla Arapçadan Farsçaya çevrilerek1983 yılın­da Tahran’da yayımlanmıştır.

Kitapta, önce Ortaçağ’da Müslüman Arap toplu­munda meslek gruplarının ortaya çıkış sebepleri ve tarihçesi üzerinde durulmuştur. Müteakiben, bu dönemde esnafla ilgili “harf”, “iş” ve “nekâbet” gibi çeşitli kavramlar hakkında bilgiler verilmiş; işlerin düzene konulması, malların kalitesinin gözetilmesi, meslek sahiplerinin menfaatleri ve araç-gereçlerinin korunmasının önemine deği­nilmiştir. Buna ilaveten “şeyh”, “üstat”, “halife”, “sanatkâr”, “acemi” ve “işe yeni başlayanlar” gibi esnaf arasındaki derece ve makamların anlamları sırasıyla açıklanmıştır. Son olarak da esnafın âdet ve geleneklerinin tanıtımı yapıl­mış; Ortaçağ’da Müslüman Araplardaki meslek grupları ile Avrupa’daki benzer birlikler karşı­laştırmalı olarak incelenmeye çalışılmış; ayrıca fütüvvet ehlinin ahlakı, davranış şekilleri ve gele­nekleri gibi konulara yer verilmiştir.

Ali TEMİZEL

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014