Ana Sayfa Filozoflar Filozof Biyografileri Rudolf Kassner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Rudolf Kassner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

KASSNER, Rudolf (1873-1959) Alman filozof ve deneme yazarı. Santayana’nın düşünme yöntemine dayanarak, insanı açıklamak için yeni bir öğreti geliştirmeye çalışmıştır.

11 Eylül 1873’te Pawiowitz’de (Maehren) doğdu, 1 Nisan 1959’da orada öldü. Doğduğu kentte ortaöğrenimini bitirdikten sonra, değişik üniversitelerde, felsefe, tanrıbilim ve ruhbilim okudu.

Santayana’nın “düşünme insan yaşamının somutlaşan eylemlerinden biridir” görüşünden yola çıkarak, insanı dışa vuran davranışlarıyla açıklamaya çalıştı, insanla ilgili sorunlara bu anlayışla yaklaşan Kassner’a göre insanın gerçeği, yaşadığı ortamdaki davranışlarına yansır. Bu nedenle insanı anlamak için davranışlarını incelemek gerekir. Onun physiognomie adını verdiği araştırma yöntemi insanı, dışa vuran davranış ve eylemlerinin bütünlüğü içinde, bir “görünüş varlığı” olarak anlar, insandan yola çıkarak onun çevresini, evreni açıklama olanağının bulunduğunu ileri süren bu yöntem hayvanlarla ilgili sorunların çözümünde de kullanılır.

Kassner, düşüncelerini sergilediği Gmndlage der Physiognomik (“Davranışlarla İlgili Bilimin Temeli”) adlı yapıtında bütün insan sorunlarına yeni bir çözüm aramanın gereğini savunur. Daha sonra bu yöntemi sanat ürünlerinin açıklanmasında da uygular.

• YAPITLAR (başlıca): Die Mystik, Die Künsder und das Leben, 1900, (“Gizemsel, Sanatçılar ve Yaşam”); Grund-lage der Physiognomik, 1921, (“Davranışlarla İlgili Bilimin Temeli”); Das physiognomische Weltbild, 1930, (“Davranışlar Bakımından Evrenin Görünümü”); Von der Einbil-dungskraft, 1936, (“Taşarım Yetisi Üstüne”); Der Gott-mensch, 1938, (“Tanrı İnsan”); Sören Kierkegaard, 1949, (“Sören Kierkegaard”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi