Richard Jenkins – Sosyal Kimlik

0
51

Richard Jenkins – Sosyal
Kimlik

Bir Kavramın Anatomisi

(eleman çeşitli
isimlere çok fazla atıf yaparak, yargısı belirsiz / zayıf cümlelerle boğmuş
kitabı. Bir şey söylemiyor, “o onu dedi, bu bunu dedi…” Hülasa, bu kitap
kesinlikle vakit kaybı
)

…tüm insan kimlikleri sosyal kimliklerdir.

Kimlik (…) bireylerin ve kolektiflerin (…) diğer bireyler ve
kolektiflerle aralarında bulunan ayrım şekilleri olarak tanımlanabilir.

Benzerlik ve farklılık, kimliğin dinamik ilkeleridir.

Bireysel ve kolektif kimlik tespiti arasındaki en önemli
zıtlık, ilkinin farklılığa, ikincisinin ise benzerliğe vurgu yapmasıdır.

…dünyanın üç belirgin “düzen” olarak anlaşılabileceğini öner
sürmekteyim:

Bireysel düzen

Etkileşim düzeni

Kurumsal düzen

Bireyler benzersiz ve değişkendir ama kendilik tamamen
toplumsal olarak inşa edilmiştir.

Mead, öz-bilincin (…) yalnızca diğerinin, Mead’in tabiriyle
kolektif “genelleştirilmiş diğeri”nin, konumunu benimseyerek ya da üstlenerek
elde edilebileceğinde ısrar etmiştir.

Mead kendimizi başkalarının bizi gördüğü gibi görmeden
kendimizi tamamen göremeyeceğimizi ileri sürer.

Kendi kimliğimizi sadece öz-imaj ile halk imajı arasındaki
içsel-dışsal diyalektik içinde tespit etmeyiz, ayrıca başkalarının kimliğini de
tespit eder ve kimliğimiz başkaları tarafından da tespit edilir.

Kendi kelimesinin anlamları (…) kimlik kelimesinin genel
anlamlarıyla paralellik göstermektedir.

Kolektif içsel tanım, grup kimlik tespitidir; kolektif
dışsal tanım ise kategorileştirmedir.

Kimlik tespiti, insan benzerliği ve farklılığının (…)
etkileşimi esnasındaki üretim ve yeniden üretimdir.

Cemaatin kendi, insanların retorik olarak ve stratejik
olarak yararlandığı simgesel bir oluşumdur.

Cemaat ideolojiktir.

Türkçeleştiren: Gül Bostancı

Everest Yayınları

Ağustos 2016