Ana Sayfa Kimdir Resmi Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Resmi Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Resmi Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Vezir-i şehid Memiş Mehmed Paşa’nın divan katibi ve Divan-ı Hümayun hanedanındandır. Paşa’nın şehid olmasından sonra bir çok yerleri gezmiş, rahat ve huzurdan uzak olarak Medine’ye giderek orada altı sene kalmıştır. 1213 (1799) de Fransızlar’ın Mısır’ı istilası zamanında Cezzar Ahmed Paşa ile meydana gelen muharebeleri beyan eden (Vak’aname) adı ile bir tarihçe yazmıştır. Bu eseri Cezzar Ahmed Paşa’ya takdim etmiştir. Müellifin kendi el yazısı ile Medine’de ve 1224 (1809) tarihinde yazılan nüsha zamanımız ilim sahiblerinden İbnu’l-Emin Mahmud Kemal Bey’in Kütübhanesinde tarafımdan görülmüştür.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.