Ravza-i Mutahhara Nedir Ne Demektir, Nerededir

Ravza-i Mutahhara

‘Temiz bahçe” manâsına gelen bu terkib, Medine’de Mescid-i Nebevî’de Hz. Muhammed’in kabri ile minberi arasındaki yaklaşık olarak 10×20 = 200 metrekarelik bir alan için kullanılan bir tâbirdir.

Hz. Muhammed vefat ettiğinde aziz naşının defnedileceği yer hakkında farklı görüşler belirdi. Teklifler arasında Medine’deki Bakî mezarlığı, Medine mescidinin içi ve Mekke’deki bazı yerler vardı. Sonunda Hz.Ebû Bekr’in rivâyet ettiği bir hadîse dayanılarak vefat ettiği yer olan Hz.Aişe’nin odasına (Hucra’ya) defnedildi. Medine’deki Mescid-i Nebî’nin inşâsını müteakip, Camiin doğu duvarına bitişik olarak yapılan ve Peygamberin aziz nâşını bağrında saklayan bu oda, sonradan Camiin içine, güney cephesinin doğu tarafına alınmıştır.

Esasen, Hz.Peygamber’den nakledilen bir hadîste “Bana kabir olacak yer ile Minberin arasında Cennet bahçelerinden bir bahçe (Ravza) vardır.” buyurulmuş ise de, daha sonra bu tâbiri Hz.Peygamber’in kabrine inhisar ettirmek ve “Kubbe-i Saâdet” ile örtülü bulunan Peygamber türbesine “Ravza-i Mutahhara’’ tâbirini kullanmak gelenek olmuştur.