Ana Sayfa Kimdir Rasih Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Rasih Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Rasih Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bahriye Mektebinden yetişmiş olan Osmanlı riyaziyecilerindendir. Rize’lidir. Bahriye Mektebi ile Daru’ş-Şafaka’da muallimliği vardır. 1328 (1913) tarihinde İstanbul’da irtihal etmiştir. Kandilli Mezarlığına defnedildi. Ahlaki faziletlerle muttasıf bir zat idi.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.