Ana Sayfa Kimdir Ragıp Paşa (Ferik Ahmed Ragıp Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ragıp Paşa (Ferik Ahmed Ragıp Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Ragıp Paşa (Ferik Ahmed Ragıp Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Riyaziye ilimleri mütehassıslarından bir zat olup Kütahya’lıdır. Harbiye Mektebini bitirdikten sonra askeri hayatının büyük bir kısmını muallimlikle askeri mekteblerde geçirmiştir. 1335 (1919) tarihinde. Emekli olarak İstanbul’da irtihal etmiş, Eyyüb Sultan’da Siyavuş Paşa Türbesi yanına defnedilmiştir. Mıhçıoğlu Sarı Kadı Osman Zeki Efendi’nin oğludur.

Basılmış eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.