Psikolojinin Tarihi Psikoloji Biliminin Tarihi

Geçmişten Günümüze Psikoloji Biliminin Öyküsü
Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “Psikoloji Laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihin ne kadar önemsenmekte olduğu, tüm dünyada psikoloji biliminin ortaya çıkışının 100. Yılının 1979 yılında kutlanmasından da anlaşılabilir. Psikoloji biliminin ilgilendiğini meselelerin aslında ne kadar eski olduğu düşünüldüğünde, 1879 yılında Wundt’un kurduğu laboratuvarın önemini anlamak zor görünebilir.
Gerçekten de bugün bile psikolojinin incelediği bazı konuların Antik Yunandan bu yana felsefeciler tarafından da ele alınıp tartışıldığını görüyoruz. İnsan doğasının neliği sorusu ve belli bazı alanlardaki davranış özelliklerinin nasıl açıklanabileceği Platon’dan bu yana çeşitli şekillerde cevaplanmaya çalışılmıştır. Psikoloji biliminin doğduğu 19.yüzyıl sonlarına kadar, felsefeciler insan doğasını kendi tasarılarına, sezgilerine, çıkarımlarına ve kişisel tecrübelerine dayalı ele alarak açıklamaya çalışmışlardır. Psikolojinin farklılığı, bu sorulara cevap ararken kullandığı yöntemden kaynaklanmaktadır. Psikoloji, bu sorulara olgulara dayalı cevaplar bulmaya yönelmiş; bu olguları belirleyebilmek için test ve teknikler geliştirmiş; insanı sistematik olarak inceleyerek ve deneysel araştırmaların sonuçlarından yararlanarak açıklayabilme çabası içine girmiştir. Wundt’un kurduğu laboratuvarının önemi, bu teşebbüsün ilk resmi mekanı olmasından kaynaklanmaktadır.