Prensip – Sosyoloji

 

 “Prensip, kendisinden başka önermeler çıkaran tümel ve temel bir önermedir.” Doğrulukları tartışılmadan kabul edilir. Bilimlerin inceledikleri olaylara başlangıç ödevini görürler. Mesela, mantığın “aynîlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkânsızlığı” prensipleri, hukuk ve kanunların temelini oluşturan “adalet” prensibi gibi. Prensipler, deney öncesi “a priori” vardırlar. Bunun için deneyden elde edilen kanunlardan farklıdırlar yani kanunlardan daha genel ve daha geniştirler, sanki kanunların kanunu durumundadırlar.
Prensiplerden tümdengelim yolu ile diğer hükümler; hipotezler türetilir. Diğer bir ifade ile ilmi prensipler, ilmî hipotezlere temel teşkil ederler.