Ana Sayfa Sosyoloji Platon ve diyalogları hakkında notlar

Platon ve diyalogları hakkında notlar

0

Platon

Platon,
babasının adı Ariston, annesinin adı Perictione

Soylu ailesi ona
ilk önce Aristokles adını verdi. Platon’un bir de üvey kardeşi vardı, ismi
Antifon.

Diyaloglar

Büyük Hippias
Güzellik hakkındadır. Diyalogda Sokrates, dönemin meşhur sofistlerinden Hippias’la
tartışır. Güzele dair nihai bağlamda mantıksal indirgeme mümkün olmadığı için diyalog
bir senteze ulaşamaz.

Epinomis – Bilge kişiden ve bilgenin sahip olduğu
hasletlerden söz eder.

Euthydemos – Sokrates, Euthydemos ve Dionysodoros adlı
sofistlerle bilgi ve bilgiye nasıl ulaşılabileceği hakkında tartışır. Sokrates,
önermeleriyle sofistlerin akıl yürütmelerini çürütüp onları zor durumda
bırakır.

Euthyphron – Din hakkındadır. Tanrıya saygıdan söz
eder. Diyalogda bir sonuç/sentez yoktur.

Gorgias – Retorik hakkındadır. Adaletin kimden yana olduğu sorusu
etrafında çözümlemeler yapılır. Diyalog boyunca Sokrates’in çözümlemeleri retoriğin
içerikten ziyade konuşmanın biçimi üzerinde ihtisaslaşmış bir sanat/bilim
olduğunu ortaya koyar.

Kharmides – Bilgelik, ölçülü ve ılımlı davranıştan
söz eder.

Kratylos – İsimler ve etimoloji hakkındadır.

Kritias – Atlantis’ten söz eder.

Küçük Hippias – Diyalogun
konusu Sokrates ile Hippias arasında haksızlık ve yalandan konulu bir
tartışmadır. Doğru sözlü olmak bir erdem olarak yüceltilir.

Lakhes – Cesaret hakkındadır.

Lysis – Dostluk hakkındadır.

Menon – Erdem hakkındadır. Temel soru, erdem öğretilebilir bir
şey midir?

Parmenides – İdealar ve özdeşlikten söz eder.

Phaidon – Ruhun ölümsüzlüğünden söz eder.

Phaidros – Ruhun yapısı, sevgi ve güzellikten söz
eder.

Philebos – İyi nedir, haz veren iyi midir, diye
sorar.

Politikos – Devlet adamında olması gerekenlerden
söz eder.

Protagoras – Bilgi ve erdemden söz eder.

Sofist – Theaitetos başlıklı diyalogda başlayan tartışmanın
devamıdır. Bilgi hakkındadır. Sofistlerle ilgili çözümlemeler içerir.

Symposion – Aşktan söz eder. 

Theaitetos – Bilgi/epistemoloji konulu bir tartışma
içerir. Doğru bilgiye ulaşmanın yollarını inceler.

Timaios – Evrenin yaratılışını anlatır. Yaratıcı güç olarak
Demiurge’den söz eder.