Ana Sayfa Kimdir Pir Mahmud Sıdkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Pir Mahmud Sıdkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Pir Mahmud Sıdkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Bayezid devri fazilet sahibi riyaziyecilerinden Hayreddin Efendi’nin talebesi olup Edirne’lidir. Ustadının (Miftah-ı Künuz-ı Erbab-ı Kalem ve Mesahib-i Rumuz-ı Ashab-ı Rakam) ismindeki riyazi eserini genişleterek terceme etmiştir ki bir nüshası Şehid Ali Paşa Kütübhanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.