Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Pierre Curie Kimdir, Hayatı, Buluşları, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

Pierre Curie Kimdir, Hayatı, Buluşları, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

0

CURİE, Pierre (1859-1906)

Fransız fizik bilgini. Piezoelektrik olayını, bakışımın fizikteki önemini ve manyetizmanın sıcaklıkla değişme biçimini keşfetmiş, karısı Marie Curie ile birlikte doğal radyoaktiflik olgusunu gözlemlemiştir.

15 Mayıs 1859’da Paris’te doğdu. 19 Nisan 1906’da aynı kentte öldü. Aydın ve özgür düşünceli bir hekimin ikinci oğluydu. Kuralcı ve sistemli çalışmaya uyum sağlayamadığından okula gönderilmedi; önce babasının, sonra bir matematik öğretmeninin gözetiminde özel eğitim gördü. On beş yaşındayken Sorbonne Fen Fakültesi’nde öğrenime başladı ve iki yıl içinde lisans diplomasını aldı. Ertesi yıl da Desains’in aynı üniversitedeki ders laboratuvarma asistan oldu. O dönemde, metalürji enstitüsünde kimya asistanı olan ağabeyisi Jacques Curie ile birlikte kristaller üzerindeki ilk araştırmalarına başlayan Pierre Curie, 1882’de, yeni kurulan Paris Belediyesi Fizik ve Kimya Okulu’nda laboratuvar öğretmenliğine kabul edildi. Ağabeyisinin başka bir kente atanması üzerine araştırmalarım tek başına sürdürerek, 1895’te bakışım ve manyetizma konulu doktora tezini hazırladı. O yılın Temmuz ayında da, bir yıl önce tanıştığı, Sorbonne’da fizik ve matematik okumak için Fransa’ya gelmiş Polonyalı bir genç kızla, Marie (Maria) Sklodowska ile evlendi. 1898’de, ilk kızları Irene’in (irene Joliot-Curie) doğumundan bir yıl sonra Pierre Curie, Sorbonne’da boşalan bir fizik kürsüsüne profesörlük görevi için başvurdu. Böylece, Becquerel ışınlarının niteliğini açıklayabilmek için Fizik Okulu’nun bahçesindeki eski bir barakada karısıyla birlikte sürdürdükleri araştırmaların giderini karşılayabilecek, en önemlisi de daha iyi bir laboratu-vara kavuşabileceklerdi. Başvurusu kabul edilmeyen ve Fransa’da daha iyi çalışma koşullan bulmaktan umudunu kesen Pierre Curie, 1900’de Cenevre Uni-versitesi’nden gelen fizik profesörlüğü çağrısına uyarak İsviçre’ye gitmek üzereyken, Poincare’nin önerisiyle Sorbonne’daki F.K.B. (fizik, kimya, biyoloji hazırlık dersleri) öğrencilerine ders vermekle görevlendirildi. Ancak, istedikleri laboratuvar verilmediği için araştırmalarını gene aynı barakada sürdürdüler ve Fizik Okulu’nda 22 yıl boyunca ders veren Pierre Curie, ancak 1904’te, Nobel Fizik Odülü’nü kazandıktan bir yıl sonra Sorbonne’da kendisi için kurulan kürsüde fizik profesörlüğüne atandı. Aynı yıl, 1902’deki başvurusunu kabul etmeyen Fransız Bilimler Akademisi’ne üye seçildi. 19 Nisan 1906’da, Paris’in işlek caddelerinden birinde bir at arabası altında kalarak öldüğünde henüz 47 yaşındaydı.