Peyam-ı Sabah Gazetesi Kuruluşu, Tarihi

Peyam-ı Sabah. 1913 yılında Ali Kemal tarafından İstanbul’da çıkarılan günlük siyasî gazete.

Önce Peyam adıyla yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı bittikten kısa bir süre sonra Ali Kemal, gazetesini Mihran Efendi’nin Sabah gazetesiyle birleştirerek Peyam-ı Sabah olarak çıkardı. Peyam-ı Edebî adıyla yayımladığı edebiyat ekinde Rıza Tevfik, Hüseyin Deniş, Ahmet Refik, Yahya Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu v.d.nin yazıları yayımlandı. Başyazarlığını Ali Kemal’in yaptığı Peyam-ı Sabah gazetesi, 11 Eylül 1922’de Ali Kemal’in gazeteden uzaklaştırılmasına kadar, Milli Mücadele Hareketini saptırmağa çalışan işbirlikçi tutumunu sürdürdü, 12 Eylül 1922’de gazetenin adı Sabah’a çevrildi. Mihran Etendi tutuklanmaktan korktuğu için bir ay sonra gazetesini kapatarak Avrupa’ya kaçtı. Peyam-ı Sabah gazetesi İstanbul’da yayımlanırken, 1921’de Ankara’da, Anadolu’da Peyam-ı Sabah adiyle bir gazete çıkıyordu. Aka Gündüz’ün yayımladığı bu gazete Peyam-ı Sabah’taki yazıları ele alarak bunlarla alay ederdi. Gazetenin bastığının altında (İstanbul’daki Peyam-ı Sabah sahtedir, doğrusu budun yazısı yer alıyordu. Aka Gündüz, Ali Kemal’in imzasıyle yazdığı makaleleriyle Peyam-ı Sabah’ı yıkmağa etkisizleştirmeye çalıştı.