Peter Wust Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
48

WUST, Peter (1884-1940)

Alman, filozof. Varoluşçuluk konusundaki çalışmalarıyla ünlüdür.

28 Ağustos 1884’te Rissenthal’da doğdu, 3 Nisan 1940’ta Münster’de öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Münster Universitesi’nde felsefe okudu, değişik üniversitelerde görev aldı, profesör oldu. 1930’da Münster Universitesi’nde felsefe okutmaya başladı.

Wust, çalışmalarında, M.Scheler’in düşüncelerinden esinlenerek sorunlara çözüm arar, insanı tinsel yetilerinin ortaya koyduğu başarılarla açıklama eğilimi gösterir. Özellikle insanı, “Geist”m taşıyıcısı olması yüzünden, evrende önemli yeri bulunan bir varlık diye anlar. “Geist” insanın, düşünce bakımından, en özgür, en geniş varlık katıdır, bütün değerlerin belli aşamalara göre sıralandığı alandır. Bu özelliği dolayısıyla yalnız tinsel bir yeti, sınırlı bir yaratıcı güç değil, insanı öteki varlıklardan ayıran başlıca alan olarak görülmelidir.

Wust, çalışmalarının önemli bir bölümünü de Varoluşçuluk’un kaynağı, gelişimi, sorunları üzerinde toplamıştır. Ona göre Varoluşçuluk’un temelini insanı anlamak, onun eğilimlerini yönlendiren etkenleri aydınlığa çıkarma, çabası oluşturur. Avrupa insanı bir bunalım içindedir, bu bunalımın kaynağı yalnız savaşların doğurduğu yıkıcı olaylar değildir, kültür varlıklarında ortaya çıkan yozlaşmayı, çözülmeyi de göz önünde bulundurmak gerekir. İnsan umduğunu bulamayınca, birtakım özel ilişkilere girerek, kendini bulunduğu topluluk içinde dengede tutmaya çalışır. Bu geçici bir durumdur, bunalımın büsbütün ortadan kalkmasına olanak sağlamaz. Çünkü bireyde kendini gösteren bunalım, ailede, iş ilişkilerinde, toplumsal yaşamın öteki kesimlerinde, daha geniş bir alanı kapsar. Varoluşçuluk’un çözmek istediği de bu sorundur.

•    YAPITLAR (başlıca): Die Auferstehung der Metaphysik, 1920, (“Metafiziğin Dirilişi”); Die Dialektik des Geistes, 1928, (“Tinin Diyalektiği”); Ungemissheit und Wagnis, 1937, (“Belirsizlik ve Cesaret”); Der Mensch und Philosophie, (ö.s.), 1947, (“İnsan ve Felsefe”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi