Ana Sayfa Kimdir Pertev Mehmed Efendi (Muvakkit-zade – Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Pertev Mehmed Efendi (Muvakkit-zade – Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Pertev Mehmed Efendi (Muvakkit-zade – Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Vak’anüvis olmuş, İstanbul’lu bir şairdir. Hayatı «şairler Faslı»nda yazılmış olan Hoca Neş’et Efendi’nin başlıca talebelerinden idi.

«Şairan’ın şem’-i ümidinde Pertev kalmadı»,

mısra’ının noktalı harfler (ebced hesabı) le gösterdiği 1222 (1807) tarihinde Edirne’de vefat etti. Sezai Hazretleri civarında medfundur. Tertib edilmiş divanı varsa da basılmış değildir. Bir nüshası Millet Kütübhanesinde vardır. Kendi zamanının olaylarına dair yazdığı tarihçesi halefi olan Amir Bey tarafından zeyl edilmiştir ki bu da basılmamıştır. Mühründe «Pertev geda-i lem’a-i Muhammed’im», sözü kazılmıştı. Tarihi eserleri Asim Efendi’ye devr olunmuştur.

Beyitlerinden :

Geh tecahül, geh tegafül, geh cefa, gahi ıtab

Etdiği cevri gehi benden sual eylerdi yar.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.