Paul Ricœur (Filozoflar Biyografileri)

Paul Ricoeur

 
filozof-4/paul ricurr Paul Ricoeur, (27 Şubat 1913 – 20 Mayıs 2005) yılları arasında yaşamış, Fransız filozof.

Ününü, felsefede çok büyük ölçüde rasyonellik öncesi işaret ya da simgelerde içerilen anlamı yorumlamaktan oluşan hermeneutik yöntemi özgün bir biçimde geliştirmiş olmaktan alan Ricoeur, rakip kuramlardan uyumlu, sağlam ve yetkin bir sentez yarattı.

Hermeneutikten başka, Karl Jaspers ve Gabriel Marcel’in varoluşçuluğu ve Edmund Husserl’ın fenomenolojisiyle de uzun yıllar meşgul olan Ricoeur, “Sembol düşünceyi doğurur” derken, hermeneutiğin ilk ve temel öncülünü iyi bir biçimde ifade etmiştir. Efsane, din, sanat ve ideolojinin sembollerinin felsefi yorum yoluyla açığa çıkarılabilecek mesajlar taşıdığını öne sürdü ve hermeneutiği, dolaylı anlamı yorumlama, görünüşteki anlamların gerisindeki gizli anlamları gözler önüne serme yöntemi olarak tanımladı.

2004 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından Kluge Ödülü verildi. Kluge Ödülünün mali değeri Nobel Ödülleriyle aynı seviyede olup, Nobel Ödülü kapsamında değerlendirilmeyen tarih, felsefe, siyaset, antropoloji, sosyoloji, ilahiyat, sanat eleştirmenliği ve dil bilimi alanlarında büyük başarılar elde etmiş, dallar arası bir etki bırakabilmiş şahsiyetlerin ödüllendirilmesi amacını taşımaktadır.

Türkçede PAUL RİCOEUR

Yorum Teorisi/Söylem ve Artı Anlam, çeviri. Gökhan Yavuz Demir, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2007, 130 sayfa.

Yorumların Çatışması/Hermenoytik Üzerine Denemeler -I. Cilt, çeviri. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2009, 301 sayfa.