Papalık Nedir Ne Demektir Anlamı, Mezhebi

Papalık

Roma Katolik Kilisesinin, en üst düzeyde yönetim teşkilatı. Papa, Roma Katolik Kilisesi’nin başına verilen addır. İlk zamanlar, bütün piskoposlara verilen unvan, sonraları sadece Roma piskoposu için kullanılmıştır. Katolik kilisesi, Havari Petrus ve haleflerinin temsil ettiği en yüce makam olan Papalığın, İlâhî bir müessese olduğunu kabul eder. Yine Katolik kilisesi, Papa’nın, kilise adına söylediklerinde yanılmaz olduğuna da inanır. İsâ kilisenin ilk kurucusudur. Kurduğu bu kilisenin başına da Havarilerden Simun Petrus (Saint Piere)’u getirmiştir. Simun Petrus M.S. 64 veya 67 yılında Roma’da öldürülmüştür. Daha sonra Roma piskoposları, Simun Petrus’un halefleri olduklarını söylemişler, böylece Roma hıristiyanlık içinde ilk derecede olduğunu ileri sürmüştür. Simun Petrus’tan bugüne, papalık müessesi, kesintisiz devam etmektedir. Papalığın yetki ve otoritesini sadece katolikler kabul etmektedir. Ortodoks ve Protestanlar, papalık otoritesini kabul etmezler. Ortodokslar, papanın yanılmazlığını da kabul etmezler. Protestanlar ise, Katolik kilisedeki hiyerarşik düzene bütünüyle karşıdırlar.