Özgürlük Sözleri Özgürlüğe Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -3

astroloji-2/ozgurluk-icin Özgürlük ve Hürriyet Sözleri – 3

Yalnız özgür insanların eğitilmesi gerektiğini söyleyen çoğunluğa değil, yalnız eğitimlilerin özgür olduğunu söyleyen düşünürlere inanmalıyız.
Epictetus

İyi kişi köle de olsa özgürdür; kötü kişi kral da olsa köledir.

Aurelius Augustinius

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır.
Confucius

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.

Dante

Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri oydum.
Michelangelo

Düşünce gücümüz arttıkça, özgür insanların çoğaldığını görürüz. Basit insanlar, kişiler arasında bir ayrım görmezler.
Blaise Pascal

Özgür insanın ölümden daha az düşündüğü bir şey yoktur.
Baruch Spinoza

Ancak en son katedralin en son tuğlası en son papazın kafasına düşüp ezdiği zaman insanlık gerçekten özgür olabilecektir.
Balzac

İnsan, istediği an özgür olur.
Voltaire

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.
Lord Acton

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür.
Albert Camus

Aşkım için herşeyden vazgeçerim, fakat özgürlüğüm için aşkımdan da vazgeçerim.

Goethe

Özgürlükler nerede ise benim ülkem orasıdır.
Benjamin Franklin

Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.

Karl Marx

İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.
Albert Einstein

Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.
Sigmund Freud

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.
A.Adler

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav, bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.

Bertrand Russell

Cahil insanlar özgürlükleri koruyamazlar.
N. Giovanni

Özgür toplumu savunmak isteyen bir kimse, özgür toplumun vazgeçilmez temelinin birey hakları ilkesi olduğunu bilmelidir. Birey haklarını muhafaza etmek isteyen bir kimse, kapitalizmin birey haklarını karşılayabilecek ve koruyabilecek tek sistem olduğunu anlamalıdır.

Ayn Rand

Özgürlük ve Hürriyete Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -1
Özgürlük ve Hürriyete Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -2
Özgürlük ve Hürriyete Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -4
Özgürlük ve Hürriyete Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -5
Özgürlük ve Hürriyete Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefi ve Anlamlı Sözleri -6