Türk Sosyologlar

Özer Ozankaya

Şuraya atla: kullan, ara

Özer Ozankaya (d. 1937 Kulp, Diyarbakır), Türk toplum bilimci (sosyolog), akademisyen. “Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği” konulu araştırmasıyla bilinir.

1959’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirerek aynı fakültede Sosyoloji Asistanı oldu. ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde “Türk ve Japon Çağdaşlaşma Deneyimlerinin Karşılaştırması” teziyle sosyoloji master derecesi alan Ozankaya, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sırasıyla 1966 yılında “Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri” konulu teziyle doktor, 1970 yılında “Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür” konulu araştırmasıyla doçent ve 1978 yılında da “Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği” konulu araştırmasıyla profesör oldu.

Prof. Ozankaya, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türk Sosyoloji Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği gibi derneklerin üyesidir.

Çeşitli üniversitelerde ders veren Profesör Ozankaya, 1990 yılında kendi isteği ile kadrolu öğretim üyeliğinden ayrıldı. Şu anda Orta Doğu Teknik ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Ozankaya, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Osmanlıca’dan birçok temel yapıtı da dilimize çevirerek yayınladı. Emile Durkheim’in İntihar, (3. Bsm, Cem Yayınevi, 2002), Max Weber’in Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı (İMGE Yayınevi, 1994), Edward Hallett Carr’in Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık (İMGE Yayınevi, 1992), George Sabine’in Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi (4. Bsm. Cem Yayınevi, 2001), Şemseddin Sami’nin Kadın (Basın-Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, 1981), Celal Nuri’nin Kadınlarımız (Kültür Bakanlığı Yayını, 1993) ve Celal Nuri’nin Türk Devrimi (Kültür Bakanlığı Yayını, 2002) bunlar arasındadır.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu üyesi olan 4. Genel Başkanlığını ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış olan, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi’nin kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan Prof. Ozankaya’nın yukarda belirtilenler dışında yayınlanan bazı yapıtları şunlar:

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Toplumbilim, 10. Basım, Cem Yayınevi, 1999 (Türk Dil Kurumu 1976 Bilim Dili Ödülünü almıştır.)
 • Türkiye’de Laiklik, 7. Basım, Cem Yayınevi, 2000.
 • Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınevi, 2000
 • Sosyalizmin Çöküşü kapitalizmin Zaferi Değildir, Cem Yayınevi
 • Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, İş Bankası Kültür Yayınları
 • Atatürk’s Legacy: Views by World, Famous Intellectuals’’, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 • Nutuk’tan Seçmeler, Cem Yayınevi, 2000.

Çevirileri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri, Emile Durkheim
 • Toplumsal İşbölümü, Emile Durkheim
 • Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, George Sabine
 • Toplumbilimde Yöntem Kuralları, Emile Durkheim
 • Ekonomi Üzerine Hemen Her şey, John Kenneth Galbraith, Nicole Salinger
 • İntihar, Emile Durkheim


“Özer_Ozankaya&oldid=19188482” adresinden alındı.