Ana Sayfa Kimdir Osman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Osman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Osman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi alimlerden bir zat olup Bayburd’ludur. Eserlerinden 1020 (1611) tarihi ricalinden olduğu anlaşılmaktadır. (Mir’at-ı Cihan) ismindeki eserinin münderecatı aşağıdadır:

Unvan-ı evvel: Hak Teala’nın birliğini, ululuğunu, azametini, uluhiyyetini, arş-ı a’zamın icadını, yedi kat göğün, yedi kat yerin yaratılışını, meleklerin, ay, gün ve yıldızların vücuda gelmesini beyan eder.

İkinci Ünvan: Hz. Adem ve Havva’nın vücuda geliş durumlarını, nesillerinden gelen peygamber, evliya, meşayıh ve şair zahid ve mü’min kulları beyan eder.

Üçüncü Ünvan: Padişahların ecdatları, dünyaya gelen padişahları, ‘cihangirlik yolunda yürüyen pehlivanları ve şehidleri beyan eder.

Dördüncü Ünvan: Süleyman peygamberin mu’cize ve hikayelerini, Hz. Yusuf’un Zeliha ile olan kıssasını, İskender’in kırallığını, beyan eder.

Beşinci Ünvan: Ka’be’nin yapılması sebebini, şerefini, Kudüs’ün yapılması ve evsafını, Şam’ın şerefini beyan eder.

Altıncı Ünvan: Resulullah (S.A.V.) Efendimizin nübüvvetini, mu’cizelerini, mi’racını, Cihar-ı yar-ı güzin’in evsafını, zevcelerini, dostlarını ve ashabını beyan eder.

Yedinci Ünvan: Kıyamet saatinde zuhur edecek alametleri, son zamanda İsrafil’in sur’a üflemesi ve bütün mahlukatın yok olmasını beyan eder.

Sekizinci Ünvan: Kıyamet gününde bütün mahlukatın haşr olup sual ve cevab olduğunu, cennet ve cehenneme müstahak olanları beyan eder. Ölüm tarihi ile defn edildiği yer tayin edilememiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.