33Sosyoloji Sözlüğü

ÖNCÜL

 

ÖNCÜL

 

Bir akıl yürütme veya
çıkarımın, öncül­ler (mukaddemat) kümesini oluşturan Öner­melerden her biri.
Başka bir deyimle, bir kı­yasın neticesini hazırlayan ilk iki önerme­sinden
herbiri. Bunlardan birincisine büyük önerme (kübra), ikincisine küçük önerme
(suğra) denir. Bir kıyasta bu iki önermeyi birden ifade etmek için çoğul olarak
öncül­ler diye kullanılır. Mesela; “Bütün insanlar ölümlüdür” birinci
Öncül, “Ali insandır” ikinci öncüldür. Bu iki öncül önermeden
“Ali de ölümlüdür” yargısı zorunlu olarak çıkar.

Necip TAYLAN Bk,
önerme