Ana Sayfa Kimdir Ömer Faik Efendi İbni Abdullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Faik Efendi İbni Abdullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Ömer Faik Efendi İbni Abdullah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Divan-ı Hümayun hacelerinden [efendilerinden] maarifçi bir zattır. Şıkk-ı sani defterdarı olmuştur. 1245 (1830) de İstanbul’da irtihal etmiştir. (Nizamü’l-Atik fi Bahri’l-Amik) isminde Türkçe tarihi bir eseri ile mürşidi Neccarzade Şeyh Sıddık Efendi’nin menkıbelerini ihtiva eden (Makalat-ı Sıddıkıyye) adında bir eseri de vardır ki bu eseri basılmıştır. Şiir yazma kabiliyeti de vardı.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.