Odyoloji Nedir, Odyoloji Ne Demek, İşitme Kaybı Türleri

Odyoloji, kişilerin işitme kayıplarını saptayan, işitme kaybının miktar ve cinsini saptayan ve gerektiği durumlarda rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. İngilizcedeki audio (ses) kelimesinden gelir.

Odyometre, kişinin işitsel uyaranlara gösterdiği tepkinin izlenmesi yoluyla işitme yeteneğinin ölçülmesidir. Odyoloji ise işitme kayıplarının tespiti ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalıdır.

İşitme Kaybı Türleri;

İletim tipi işitme kaybı; Buşon, timpanik membran perforasyonu, otitler, otoskleroz gibi dış kulak yolu, timpanik membran, orta kulak kavitesi veya kemik zinciri ilgilendiren patolojiler sesin kokleaya ulaşmasına engel olarak iletim tipi işitme kaybına neden olabilirler.

Sensorinöral tipi işitme kaybı; Meniere hastalığı, presbiakuzi, 8. sinir tümörü gibi durumlar koklea veya odituar siniri etkileyerek seslerin işitme merkezine ulaşmasına engel olarak sensorinöral işitme kaybına neden olabilirler.

Mikst tipi işitme kaybı; Aynı kulakta hem iletim, hem de sensörinöral işitme kaybının olduğu bir durumdur.

Santral tipi işitme kaybı; Beyin sapından, beyinde temporal lobdaki işitme merkezine kadar olan bölgelerde sinir liflerinin etkilenmesi ile meydana gelen işitme kaybıdır.