Makro Sosyoloji

Nüfus

 

Her toplumun kendini muhafaza için bir insan rezervine (nüfusa) ihtiyacı vardır. Bunun için de belli bir ölçüde heteroseksüel davranış (karşı cinsle cinsel ilişki) şarttır. Her ne kadar doğum, büyüme ve ölümün biyolojik çerçevesi, belli bir özgül ağırlıkla birlikte dinamik bir süreç ise de, her toplum bu süreci spesifik olarak elde eder ve çok çeşitli şekillerde değiştirir.
Her toplumda belli bir aile ve akrabalık sistemi yanında hukuk sis-temi, sosyal politik tedbirler, belli bir ahlak sistemi vs. sistemler mevcuttur. Bütün bu tezahürler vasıtasıyla heteroseksüel davranış etkilenir ve toplumun cinsel ilişki vasıtasıyla yenilenmesi ve çoğalması üzerinde bir baskı ortamı doğar. Diğer bir ifade ile cinsellik yolu ile üreme toplumun belli normlarına göre şekil alır, bu normlar cinsellik üzerine baskı yaparlar.
Yapısına göre her toplumda, belli yaş dönemlerinde (çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık) özel rol beklentileri ile yapısallaştırılan sosyal problemler ortaya çıkar. Toplum bu problemleri çözmek zorundadır. Zira bir toplumda nüfusun niceliği kadar niteliği de önemlidir. Toplumun belli bir sayıda ve yoğunlukta nüfusunun bulunması yanında, bu nüfusun kalitesi o toplumun yaşama şartına etki eder.