Makro Sosyoloji

Nüfus

Genel olarak dünya nüfusu yüzyıllar boyunca çok düşük bir hızla artmış, endüstrileşme döneminde bu hız çok yükselmiş, daha sonra tekrar düşerek görece sabit bir nüfusa ulaşılmıştır.* Bu durumlar sırasıyla “ilkel denge”, “nüfus patlaması” ve “çağdaş denge” olarak isimlendirilmektedir. İlkel denge doğumların ve ölümlerin çok olmasından, nüfus patlaması doğumların çok ama ölümlerin azalmış olmasından, çağdaş denge ise doğumların ve ölümlerin azalmasından kaynaklanmaktadır.  Bu genel değişme sürecine günümüz toplumlarına ayrı ayrı bakıldığında, gelişmekte olan toplumların nüfus patlamasını ve bundan kaynaklanan sorunları yaşadıkları, gelişmiş toplumların ise çağdaş denge durumunda oldukları, hatta bazılarının nüfusun azalması sorunuyla karşı karşıya oldukları görülmektedir.