Ana Sayfa Kimdir Nigâr Hanım kimdir? hayatı ve eserleri

Nigâr Hanım kimdir? hayatı ve eserleri

0

Nigâr Hanım kimdir? hayatı ve eserleri: (1862-1 Nisan 1918) İstanbul’da doğdu. Kadıköy Fransız Mektebi’ndeki öğreniminden sonra dönemin ünlü hocalarından edebiyat, Arapça ve Farsça dersleri alarak yetiş­tirildi. Mutsuz birkaç yıldan sonra küçük yaşta evlendirildiği kocasından ay­rılarak kendisini edebiyata verdi. Hamit ve Recâizade etkisinde görünen şi­ir, düzyazı ve çeviriler yayımladı. Yaşadığı dönem ilk örnekleri verilen ulu­sal edebiyatı benimsemedi. Hece ölçüsüne ve dilde sadeleşmeye karşı düşün­celer ileri sürerek, “Terkiplerin muhafazası taraftarıyım. Havası avama in­dirmesinler, avamı havasa çıkarsınlar. Yok eğer bunu yapamıyorlarsa avam için bir edebiyat olsun. Fakat havasmkine dokunmamak, ona taarruz etme­mek şartıyla” biçiminde görüşlerle çağın gelişmelerinin uzağında kaldı.

YAPITLARI:

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.