Ana Sayfa Sosyoloji Nietzsche ve Parçalı Yazı

Nietzsche ve Parçalı Yazı

0

Maurice Blanchot – Nietzsche ve Parçalı Yazı

Düşünce merkeze işaret etmeli ki Güç istemi,
Üst insan, Bengi dönüş, nihilizm, perspektivizm, trajik düşünce ve başka birçok
ayrı izlek kavuşsun ve tek bir yorum içerisinde anlaşılabilsin. (s. 77)

Aforizma onun en başarılı olduğu biçimdir
(bu gereksiz bir tespit, işaret etmek istediği anlam bütünlüğü hangi yazınsal
formda mümkün ise o formla yazdı).

Aforizma kısıtlayan, hapseden güçtür. (s.
78)

Parçalı olan bütünden önce gelmez, bütünün
dışında, bütünden sonra söylenir. (s. 79)

(çoğulculuk) Hakikatin iki’de başladığını
anımsatır.

Parça olarak söz insanın ortadan
kaybolmasıyla ilgilidir. (s. 82)

Bengi dönüş zamanı, bengi yöneliş olarak
dile getirir; parça sözü ise bu yenilemeyi ondan her türlü bengiliği çıkararak
yineler. Bengi dönüş oluşumun varlığını dile getirir; yineleme ise onu varlığın
sürekli kesintiye uğrayıp durması olarak yineler. Bengi dönüş aynının bengi
dönüşünü dile getirir. Yineleme ise başkasının aynıyla özdeşleşerek aynının
kendiyle özdeş olmayışı haline geldiği ve aynının hep kendinden başka olmasını
sağladığı dolambacı dile getirir. (s. 86)

Düşünceye ölçü olarak ışık saf görünürlüğü
verir. Düşünmek bu andan sonra açık seçik görmek demektir; apaçık gerçeklik
içinde öylece durmak, bütün şeylerin bir biçimin birliği içinde belirmesini
sağlayan aydınlığa boyun eğmek… (s. 87)

Güç, ayrımı dile getirir. Gücü düşünmek
ayrımı düşünmektir. Her güç başka bir güçle özsel bir bağ içindedir. Gücün
varlığı çoğuldur, onu tekil düşünmek saçmadır. (s. 88)

Gücün başka güçle bağı asla olumsuz bir öğe
olarak düşünülmez. (s. 89)

Dil demek, bir metafizik demektir.

Ne zaman konuşsak varlığa bağlanırız.

Korkarım ki asla Tanrı’dan kurtulamayacağız.
(s. 95)

Türkçeleştiren: Ömer Aygün

Cogito: Nietzsche özel sayısı