Ana Sayfa Sosyoloji Nietzsche ve Biz

Nietzsche ve Biz

0

Horkeimer, Adorno, Gadamer –  Nietzsche ve Biz

H: Ölümünün ellinci yılı vesilesiyle… Burada
niçin toplandık?

A: Nietzsche’ye Nasyonal Sosyalistler el
koydu.

Onun eserlerinden çıkarsanabilecek tek şeyin
güç istenci olduğu şiddetin aklanabilmesi için Nietzsche’nin kullanılabileceği
sanıldı.

Oysa onun tüm eseri, yaşam diye adlandırdığı
şey adına felsefenin resmi geleneğini reddeder. (s. 206)

A: Nietzsche, özgürleşmiş insanı, yalandan,
ideolojiden kurtulmuş insan olarak düşünür.

H: Nietzsche, Hıristiyanlığın dünyayı
iyileştiremeyeceğini gördü. Bunun üzerine Deccal oldu ve kendi bayrağının
üstüne Hıristiyanlık karşıtlığını yazdı. Burjuvazinin tüm toplumsal sorunları
çözemeyeceğini gördü. Bunun üzerine feodalizme aristokrasiye doğru döndü ve
bayrağının üstüne aristokrasi yazdı.

A: Nietzsche’nin felsefe karşısındaki
konumu, geleneksel felsefeden doğduğu için, modern terimlerle dile
getirildiğinde, ontolojiden duyulan kindir. (s. 211)

Türkçeleştiren: Işık Ergüden

Cogito: Nietzsche özel sayısı