Ana Sayfa Kimdir Nidai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Nidai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

0

Nidai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Selim asrında yetişmiş Osmanlı tabiblerinden olup Ankaralıdır. Seyahatinde Kırım’a giderek Sahib Giray’ın Kadirşinaslığı semeresi ile Han Hocası olmuştur. Bir kaç sene bu hizmette kaldıktan sonra Konya’ya gelerek vali bulunan şehzade ikinci Selim’e intisab etmiştir. Bu esnada Mevlevi Tarikatına süluk etmiştir. Şehzade’nin tahta çıkışında beraberce İstanbul’a gelerek Hekimbaşı’lığa tayin olundu. İrtihali İstanbul’dadır.

Eserleri:

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.