Nicolas Malebranche (Filozoflar Biyografileri)

Nicolas Malebranche

filozof-4/nicolas_malebranche Nicolas Malebranche (6 Ağustos 1638 – 13 Ekim 1715) yılları arasında yaşamış olan bir Oratorian ve rasyonalist Fransız filozoftur. Malebranche, gerçek Hristiyan felsefesi olarak gördüğü Descartes felsefesine bağlanmış ve Geulincx gibi, zihin-beden ilişkisi üzerinde durmuştur. O, iki farklı özle tanımlandığı için, aralarında ortak hiçbir nokta bulunmayan ve bu nedenle birbirine bağlanamayan iki töz, yani zihin beden ilişkisi konusunda, Tanrı’nın ruha, bedensel süreçleri birer vesile ya da araneden olarak kullanmak suretiyle ideler koyduğunu, zihinle beden arasındaki gözle görülür bağın Tanrı’nın müdahalesiyle kurulduğunu savunan okkasyonalist görüşü geliştirmiştir. Gerçek bir neden olmanın yaratıcı bir nedensel güç olmak olduğunu söyleyen Malebranche’a göre, hiçbir insan yaratıcı olamaz. Dahası, Tanrı yaratma gücünü insana aktarmış da değildir. Öyleyse tek ve gerçek bir neden vardır ve o da Tanrı’dır. Onun Hume’un görüşüne çok benzeyen nedensellik görüşünün mantıksal sonucu, “bizim her şeyi Tanrı’da gördüğümüz sonucudur, zira dış dünyadaki nesneler bizde, bir ide ya da düşünce meydana getiremeyeceği için, tüm idelerimiz Tanrı’dan çıkar. Bir şeyi bildiğimiz zaman, Tanrı’nın zihnindeki ideleri bildiğimizi söyleyen Malebranche’a göre, bizi aydınlatmak suretiyle, bir şeyi bilme olanağı veren Tanrı’dır.

İngilizce Çalışmaları

* The Search after Truth and Elucidations, eds. Thomas M. Lennon and Paul J. Olscamp. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). First published, with Philosophical Commentary, by Ohio State University Press, 1980).
* Dialogues on Metaphysics and Religion, eds. Nicholas Jolley and David Scott. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). Supersedes 1923 translation by Morris Ginsberg.
* Treatise on Nature and Grace, tr. Patrick Riley. (Oxford: Clarendon Press, 1992).
* Philosophical Selections, ed. Steven Nadler. (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1992). Contains selections (some in alternative translations) from above three works.
* Treatise on Ethics, tr. Craig Walton. (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993).
* Dialogue between a Christian Philosopher and a Chinese Philosopher on the Existence and Nature of God, tr. Dominick A. Iorio. (University Press of America, 1980).
* Correspondence with Dortous de Mairan, in Malebranche’s First and Last Critics, tr. Richard A. Watson and Marjorie Grene. (Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1995).

The Thomas Taylor translation of the Search (1694; second edition 1700) includes material not contained in the Lennon and Olscamp edition (which is based on the 1712 version of the text). It is bound with Malebranche’s Defence against the Accusation of M. de la Ville, which has not been available in English at all since the seventeenth century. The Treatise of Nature and Grace is also included in the same volume. Rival translations of all three of these works were also published by Richard Sault in 1694-95. In addition, the Conversations chrétiennes were translated in 1695 as Christian Conferences… to which is added, Meditations on Humility and Repentance: this work has also been unavailable in English since the seventeenth century.

The standard edition of Malebranche’s works in French is the Oeuvres Complètes, ed. André Robinet, twenty volumes (Paris: J. Vrin, 1958–78).